top of page

Een vaccinatie programma, even uniek als uw kat: waarvoor en waarom?

 

Een vaccinatie zorgt voor de opbouw van bescherming (via antistoffen en afweercellen) tegenover een bepaalde ziekteverwekker: de volgende keer dat uw kat met deze ziektekiem in contact komt, zal hij/zij tegen deze aandoening beschermd zijn.

 

Vaccinatie van uw kitten. 

Pasgeboren kittens krijgen de eerste dagen via de moedermelk afweerstoffen mee.  Deze antistoffen bieden een tijdelijke bescherming (enkele weken).  Na het spenen dalen deze afweerstoffen echter redelijk snel, zodat de kitten weer gevoelig wordt voor ziekte;  Vaccinatie op dat moment zorgt dan voor een stimulatie van het afweersysteem en een goede bescherming.

Een basisvaccinatie bij de kitten bestaat meestal uit twee vaccinaties op een leeftijd van 9 tot 12 weken.  Vaccinatie tegen kattenziekte en “kattengriep” (niesziekte) is absoluut noodzakelijk.  Daarenboven kan er geopteerd worden voor nog andere vaccinaties afhankelijk van de omgeving waarin de kat zich bevindt.  Frequent gebeurt de eerste enting bij de fokker.  Vraag daarom steeds naar het vaccinatie boekje en informeer steeds wanneer de volgende vaccinatie dient plaats te vinden.

 

Vaccinatie van de volwassen kat.

Een jaarlijkse hervaccinatie of booster is wel degelijk nodig bij de oudere kat.  Het niveau van bescherming daalt immers in functie van de tijd.  Het afweersysteem dient op regelmatige tijdstippen terug gestimuleerd te worden.  Daarom dienen de meeste vaccins jaarlijks herhaald te worden.  Een tweede reden is dat bij de jaarlijkse hervaccinatie of booster, wij ook de gezondheidstoestand van uw kat kunnen evalueren.

 

Tegen welke ziektes kan ik mijn kat beschermen?

Kattenniesziekte – kattengriep

Deze ziekte is extreem besmettelijk.  Verschillende ziekteverwekkers zijn hiervoor verantwoordelijk.  De belangrijkste zijn het herpes- en calicivirus.  De voornaamste symptomen zijn: vermoeidheid, niezen, neusvloei en tranende ogen, conjunctivitis en koorts.  Soms zijn er ook pijnlijke zweren in de mond aanwezig die de voedselopname belemmeren.  Bij jonge katten is niesziekte fataal in 50% van de gevallen.  Katten die herstellen blijven frequent drager van deze virussen en blijven deze ziektekiemen verspreiden.

 

Chlamydiose

Kattenchlamydiose is een bacteriële ziekte.  Ze veroorzaakt conjunctivitis, infecties van de ademhalingswegen en soms spontane abortus.  Een geïnfecteerde kat blijft zelfs na genezing besmettelijk.  Ondanks behandelingen blijft hervallen mogelijk.

Tot slot dient ook vermeld te worden dat chlamydiose in zeldzame gevallen overgedragen kan worden op mensen.  Het is dus aangeraden deze ziekte door vaccinatie vanaf een jonge leeftijd te voorkomen.

 

Kattenziekte of panleucopenie

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een parvovirus dat zeer resistent is in de buitenwereld.  Het sterftecijfer kan tot 80% bedragen bij katjes van minder dan 6 maand oud en 20 tot 40% bij volwassen katten.  Typische symptomen: algemene loomheid, braken, koorts en waterige of zelfs bloederige diarree.  Ook het beenmerg en de lymfeklieren kunnen aangetast worden.  Dit geeft aanleiding tot een verminderde afweer waardoor andere infectieziekten het ziektebeeld kunnen verergeren.  Virusinfectie bij drachtige katten kan leiden tot kittens met hersenafwijkingen (incoördinatie van de gang).  Er bestaat geen specifieke behandeling.

 

Rabiës – Razernij of hondsdolheid

Deze ziekte is systematisch dodelijk en kan alle zoogdieren treffen.  Ze kan ook overgedragen worden op mensen.  Voor katten die reizen naar het buitenland, is de vaccinatie verplicht.

 

Leucose

Deze  ziekte wordt veroorzaakt door een virus en is erg besmettelijk.  Ze treft vooral katten die gelegenheid hebben om soortgenoten te treffen (katten die buitengaan,…).  Ze komt tot uiting door een verminderde immuniteit, die de deur openzet voor verschillende infectieuze ziektes.  Ze ligt ook aan de basis van kattenleukemie of andere kankers;  De tijd tussen infectie en het ontstaan van de ziekte kan zeer lang zijn (soms jaren).  Een besmette kat lijkt dus perfect gezond maar vormt een groot gevaar voor haar soortgenoten in de buurt.   

bottom of page